Chúng tôi là ai

Sau đây SnapTik Media hay SnapTik sẽ được gọi tắt là chúng tôi.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn đến với website https://snaptik.media của chúng tôi. Ngay sau đây chúng tôi xin được thông báo tới các bạn về chính sách bảo mật thông tin khi truy cập website snaptik.media của chúng tôi.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc hết các chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp thuận tất cả các chính sách bảo mật thông tin dưới đây.

Bình luận

Khi người dùng truy cập website của chúng tôi và để lại bình luận trên trang web. Chúng tôi có quyền thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết và nội dung trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Liên kết

Các nội dung hoặc bài viết trên website của chúng tôi có thể chưa các liên kết bên ngoài. Chúng tôi chia sẻ và đính kèm các liên kết đó vào nội dung nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin tham khảo hữu ích cũng như các nội dung có liên quan nhằm giúp người dùng có thêm các nội dung cùng với nhu cầu tìm kiếm. Tuy nhiên chúng tôi không cam kết chăc chắn rằng các liên kết bên ngoài website của chúng tôi thực sự an toàn.

Vì vậy, khi bạn đồng ý truy cập các liên kết ngoài đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiêm cho sự an toàn của mình khi truy cập các liên kết ra khỏi website của chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan khi người dùng rời khỏi trang web của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc bạn cần giải đáp thêm thông tin nào? Bạn hãy liên hệ với SnapTik Media theo thông tin liên hệ tại đây.

Xin chân thành cảm ơn!