Chào mừng bạn đến vơi website SnapTik Media của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin được thông báo đến các bạn về các điều khoản sử dụng website của chúng tôi. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc hết các điều khoản và thỏa thuận sử dụng dưới đây trước khi tiếp tục truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Sau đây SnapTik Media duy trì Website này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Giấy phép sử dụng

Hiện tại website SnapTik.Media không phải là đối tác ủy quyền của Tiktok. Vì vậy, mọi việc tải xuống video Tiktok trên website SnapTik.Media chỉ xem tạm thời và phi thương mại. Vì vậy, đây chỉ là việc cấp phép tạm thời mà không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu.

Do đó, bạn không được:

Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Từ chối trách nhiệm

SnapTik.Media tuyên bố loại trừ trách nhiệm theo các quy định tại Điều khoản miễn trừ.

Các tài liệu trên trang web SnapTik.Media được chúng tôi cung cấp nguyên trạng. SnapTik.Media từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Do đó, chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm đối với các tài liệu tải xuống. Mà bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đối với các tài liệu mà bạn thực hiện việc tải xuống đó.

Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Vì vậy, SnapTik Media cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng SnapTik Media sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

Sửa đổi điều khoản sử dụng

SnapTik Media có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.